MINDAUGO KRIKŠTAS ĮVYKO 1251 PRADŽIOJE


Buvo pakrikštyti Mindaugas, jo sūnūs Ruklys ir Rupeikis,
žmona Morta, dvariškių, daug kitų lietuvių.

MINDAUGAS SIEKĖ SUKURTI KRIKŠČIONIŠKĄ LIETUVOS KARALYSTĘ EUROPOJE


Krikštui patvirtinti 1251 pr. pas Popiežių buvo atvykę
Mindaugo pasiuntiniai, vadovas - Parbus.

INOCENTAS IV 1251 LIEPOS 17 LIETUVĄ PASKELBĖ KATALIKIŠKA KARALYSTE


Šv. Petro leno statuso suteikimas gynė Mindaugą ir Lietuvą nuo Šventosios Romos (Vokietijos) imperijos imperatoriaus pretenzijų.

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMAS - 1253


1253 buvo įsteigta Lietuvos vyskupija,
kuri (nuo 1254) priklausė tiesiog popiežiui.
Valdovas užrašė jai žemių.

LIEPOS 6 - VALSTYBĖS DIENA, ŠVENČIAME KARALIAUS MINDAUGO KARŪNACIJĄ


Lietuvos vyskupu 1253 tapo Mindaugo kandidatas
Livonijos ordino kunigas Kristijonas.

KATALIKIŠKAI LIETUVOS KARALYSTEI - 770


Lietuva tapo krikščioniška šalimi, buvo pripažinta tarptautiniu mastu.

Sužinokite daugiau

Šiais 2021 m. liepos mėn. 17 d. sueina lygiai 770 metų, kai popiežius Inocentas IV tuoj po Mindaugo krikšto savo bule Lietuvą paskelbė katalikiška Lietuvos karalyste.

Stogastulpio projektas

Dieveniškių iškyšulys – Lietuvos valstybės pamatinių, Mindaugo žemių šerdyje. Gali būti, kad čia užsimezgė ir buvo suvienyta Lietuvos valstybė. 2021 m. liepos mėn. 17 d. sueis garbinga Lietuvai sukaktis - 770 metų nuo Lietuvos paskelbimo katalikiška Lietuvos karalyste. Šiai sukakčiai paminėti yra kuriamas Stogastulpis.

Kūrybiškas menas
Kūrybiškas menas
Stogastulpis, skirtas katalikiškos Lietuvos karalystės paskelbimo 770 metų paminėjimui. Fasadinėje dalyje yra užrašas: „Tik per Viešpatį rasime pergalę ir jėgą. Iz 45:24“.
Nuostabus darbas
Nuostabus darbas
Šonuose ir iš galo - liaudiški lietuviški etniniai ornamentai. Saulutė viršuje gali skirtis nuo pavaizduotos. Paminėjimo sukakties metai - 2021 m.
Aukšta kokybė
Šalia stogastulpio bus pastatytas paminklinis prisiminimo akmuo. Akmenyje iškalta:

     Viršuje Bernardo Brazdžionio eilės: Uždėjote karaliaus titulo karūną, ne man uždėjot, Lietuvai, su ja..., žemiau centre pavaizduotas Mindaugo ženklas su kryželiu, apačioje pagrindinis atminimo užrašas:
Po Mindaugo krikšto
1251 m. liepos mėn. 17 d.
popiežiaus Inocento IV Lietuva
paskelbta katalikiška karalyste.
„Mindaugas, Dievo malone pirmasis Lietuvos karalius,
sveikina Viešpatyje Jėzuje
visus Kristaus tikinčiuosius“ 1254 03 12.

Stogastulpio pastatymo vieta

Stogastulpis bus statomas Šalčininkų rajono, Dieveniškių seniūnijos, Krakūnų kaimo Kaštonų g. 32 privačioje sodyboje pagal normatyvinį leidžiamą atstumą nuo pagrindinio kelio. Iš Šalčininkų savivaldybės statybos ir architektūros skyriaus darbuotojų prieštaravimų šiam projektui nebuvo.

Svarbi Jūsų parama

Jūsų atsiliepimai

Kviečiamepaaukoti šiam Projektui

Galite auką pervesti

Į Projekto įgyvendinimo banko sąskaitą, pažymėjus, kad pinigai skiriami „stogastulpiui“.

Petras Kiseliūnas, sąskaitos numeris: LT867044060007824607.
Įgyvendinus Projektą, bus sumokėti VMI mokesčiai 15 proc. nuo visų paaukotų lėšų, o jei liks nepanaudotas likutis, jis bus paaukotas „Marijos radijui“.

Projekto aukotojai

Dar prieš Šv. Velykas 250 eur. asmeninių lėšų buvo skirta atminimo akmeniui nupirkti. Iki 2021 05 26 aukų negauta. Petras Dovydas OFS, Krakūnai.

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4

Norintys sužinoti apie projekto įgyvendinimą, rašykite el. paštu.

Susisiekti

br. Petras Dovydas OFS

AKaštonų g. 32, LT17143, Krakūnų k., Dieveniškių paštas, Šalčininkų r. sav., Lietuvos Respublika

T+370 601 36573

Fneturime